Ottův slovník naučný/Adlatus

Údaje o textu
Titulek: Adlatus
Autor: Eduard Bazika
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 211. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adlatus (z lat. ad latus, po boku), náměstek, přidělenec. Názvu toho užívá se jen v Rakousku. Velitelé sborů a náčelníci vyšších velitelstev mají při sobě vyšší generály, ustanovené za jich náměstky. V čas pokoje vyřizují věci, kterých jejich představený přímo si nevyhradil, a zastupují nepřítomného velitele; v čas války přejímají velení, byl-li jejich představený k vyššímu úkolu povolán. Bz.