Ottův slovník naučný/Adi-sakti

Údaje o textu
Titulek: Adi-sakti
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 205. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adi-sakti (původní energie), jméno bohyně indské Kalí zvláštního vzezření, a sice černého těla se čtyřmi rukami, vyplazeným jazykem, hroznou tváří. Tělo její poskvrněno jest lidskou krví; náhrdelník má z lidských lebek, v jedné ruce drží lebku, v druhé meč, ostatní dvě jsou prázdné. (Balfour, Cycl. Ind. 1885, I. 24.) Sakti vůbec znamená v moderním hinduismu moc bohů, jak dalece se jeví v jisté osobě – v družkách těchto bohů. Viz Sakti. Fl.