Údaje o textu
Titulek: Addice
Autor: Hynek Soldát (jako Ignác Soldát)
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 183–184. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Addice (z lat.), sečítání, výkon početní, jímž ze dvou neb několika daných čísel vyhledává se číslo mající tolik jednotek. co daná čísla dohromady. Čísla daná nazývají se sčítanci (summandy), číslo sečítáním vyhledané součet (summa). Výkonné znaménko a. je + (plus, více); klade se mezi sčítance. Sečítati lze jen veličiny stejnojmenné. Majíce sečítati čísla dekadická, sečítáme jednotky téhož řádu (t. j. jednotky s jednotkami, desítky s desítkami, desetiny s desetinami atd.) jsouce pamětlivi toho, že 10 jednotek řádu jednoho činí jednotku řádu vyššího; pro pohodlí píšeme pak sčítance pod sčítance, tak že jednotky téhož řádu jsou pod sebou v téže kolmé čáře. Máme-li sečítati zlomky obyčejné, převádíme je na společného jmenovatele (jenž je společným násobným všech jmenovatelův); součet pak rovná se zlomku o tomto spol. jmenovateli a o čítateli, který je součtem čítatelův ve zlomcích upravených. – Čísla algebraická pokládáme za sečtena, napsána-li jsou se svými znaménky jakostnými vedlé sebe (3a – 3b + 4c); jsou-li mezi nimi čísla téhož druhu, lze je sloučiti: (7a – 4b + 3a – 2b + 9b – 6a = 4a + 3b). St.