Ottův slovník naučný/Adamoli

Údaje o textu
Titulek: Adamoli
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 172. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Adamoli Giulio, cestovatel ital. (* 1840). Stav se inženýrem, odebral se do Asie, prošel stepí kirgizskou až do Turkestánu, navštívil Samarkand a Kokan a sepsal: Ricordi d'un viaggio nelle steppe dei Kirghisi e nel Turkestan (Upomínka na cestu stepí kirgizskou a do Turkestánu) 1872; Una escursione nel Kokan (Výlet do Kokanu) 1873; Una spedizione militare nell' Asia Centrale (Výprava vojenská do střední Asie) 1873. A. jest členem italské společnosti zeměp. a poslancem na sněmě.