Ottův slovník naučný/Adamczewski

Údaje o textu
Titulek: Adamczewski
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 166. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Adamczewski Jakób (* 1763 – † 1812), polský spisov. rodem z Poznaňska. V době rozdělení Polska, když ve všech národních vrstvách nastala ochablost, byl z nejčinnějších pol. literátů. Od r. 1801–05 přispíval do čas. »Pamiętnik Warszawski«, jenž vycházel redakcí Fr. X. Dmochowského, a do »Wyboru pisarzów polskich« (Varš. 1803–05), jejž vydával Tad. Mostowski. Stav se členem ředitelství pol. národního divadla ve Varšavě, překládal pro repertoire z frančiny, ital. a něm. mnohé div. kusy a libretta, z nichž větší čásť zůstala v rukopise. Mimo to překládal různé práce pro »Wybór podróźy« a »Wybór powieści moralnych i romansów« (1804–1805). Překlady ty vynikají jadrností slohu a ryzostí jazyka, ale pro chatrnou cenu originálů nemají literárního významu. Když r. 1807 bylo zřízeno knížectví Varšavské, stal se A. ředitelem kanceláře vládní kommisse a později státní a ministerské rady.