Údaje o textu
Titulek: Adamas
Autor: Hynek Vysoký
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 166. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adamas (ἀδάμας) znamená: nezkrocený, nezdolný; substantivně užívá se ho o kovech, jež nesnadno lze spracovati, tedy o nejtvrdším druhu železa, oceli (poprvé u Hesioda, Aspis 137). Teprve od dob Theofrastových (viz jeho spis de lap. 32) označuje se výrazem a. také diamant (viz též Dionys. Periegetes v. 315 nn., Plinius N. H. 37, 4, 15); dříve všude znamená a. ocel nebo rozmanité slitiny kovové. Viz rozpravu Pinderovu de adamante a Lenzovo dílo: Mineralogie der alten Griechen u. Römer, str. 16, 19, 39, 163 až 164. Vý.