Ottův slovník naučný/Adadia

Údaje o textu
Titulek: Adadia
Autor: František Groh
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 157. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adadia (idadia) sluly školy sultánem Abdulem Mešitem v Bosně a Hercegovině zakládané, jež celkem s našimi měšťanskými srovnati lze. Měly 3 ročníky, na konci třetího byla zkouška; kdo neobstál, zůstal v a-ii ještě rok. V učebném plánu mimo předměty na našich školách měšť. obvyklé nalézáme národní hospodářství a logiku. Ráz těchto škol byl vojenský, žáci nosili stejnokroj. Hlavní a. byla v Serajevě. Úmysl zakladatelův, aby školy ty sloužily všem vyznáním, nedošel uznání: i křesťané i muhammedáni báli se, že se tam děti svému náboženství odcizí. Proto školy tyto po rakouské okkupaci, když školství v Bosně a Hercegovině jinak bylo zřízeno, úplně přestaly. –h.