Ottův slovník naučný/Ad pias causas

Údaje o textu
Titulek: Ad pias causas
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 231. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ad pias causas (lat.) znamená vše, co náboženským účelům nebo tomu, co s těmito souvisí, je věnováno. Tak pojem »legatum ad pias causas« (odkaz náboženským účelům) zahrnuje v sobě dle názorů panujících případy odkazův učiněných »ku zbožným činům«, »na pokoj duše«, na mše svaté, chudým a p., jakož i zřízení nadací k účelům těmto, nikoli však odkazy k účelům všeužitečným, jako jest na př. školství. Kr.