Ottův slovník naučný/Ad inferos

Údaje o textu
Titulek: Ad inferos
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 204. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Ad inferos (rozuměj deos), lat. – k podzemním (bohům); čes. do navi (Brandl, Glossarium str. 174.), do lůna Abrahámova odejíti = zemříti.