Ottův slovník naučný/Adžajgarh

Údaje o textu
Titulek: Adžajgarh
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 248. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Adžajgarh (stát), Adžajgarh

Adžajgarh (nepřemožitelná pevnost), domácí stát a pevnost v Bandelkhandě ve Vých. Indii, má na 2076.37 km2 81.454 obyv. (1881), a to: Hindů 78.427, muhammedánů 2768, džajnů 214, jiných 45; bydlili ve 320 vesnicích a 1 městě a v 14.076 domech. Stát chová známou, starobylou pevnost z IX. stol. po Kr., ale rádža bydlí v městě Naušahru, na sev. straně pevnostního vrchu, který skládá se ze žuly, pokryté pískovcem, maje kolkolem strmé svahy, 15 m vys. V pevnosti jako po ostatní okolní krajině nalézají se četné zbytky sloupů, hlavic, soch atd. džajnských chrámů, z kterých lze souditi na velikolepost těchto staveb. Fl.