Ottův slovník naučný/Adónidia

Údaje o textu
Titulek: Adónidia
Autor: František Krsek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 225. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adónidia, slavnostní žalozpěvy u Řeků k poctě krásného Adónida; zpívaly je ženy k průvodu flétny. Soudí se, že písně ty zprvu vznikly v Syrii neb Foinikii, odkudž šířily se zároveň s kultem Adónidovým do krajin západních. Obliby došly zvláště na ostrově Kypru, Samu a v Egyptě. Ukázky písní takových, také adoniasmoi zvaných, u Theokrita a Bióna (»Žalozpěv nad smrtí Adónidovou«). Brugsch, die Adonisklage und das Linoslied, Berlin 1852. Ksk.