Ottův slovník naučný/Adénin

Údaje o textu
Titulek: Adénin
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 195. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adénin C5H5N5 jest látka téhož složení jako kyanovodík (CNH) Jest přední součástí jadérka buněčného, i dá se nejlépe získat z listů čajových. Nálezce a-u Kossel připravil hojné soli, i shledal, že oproti činidlům okysličujícím jest a. velmi stálým, za to činidlům redukujícím, kteráž vodík přivodí, velmi snadno podléhá. V této vlastnosti a-u domnívají se viděti fysiologickou důležitost jeho. v moči pathologické nalezena jest látka ta zvláště v leukaemii. Rn.