Ottův slovník naučný/Actores

Údaje o textu
Titulek: Actores
Autor: Robert Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 153. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Actores sluli u Římanů herci divadelní (jiné názvy jejich: histriones, ludii, ludiones); bývali to po většině propuštěnci neb otroci, jež majitel dal vycvičiti, by je pak ředitel tlupy divadelní (dominus gregis) najal. Zaměstnání toho slušnější občané se vzdalovali, ježto s ním spojena byla ztráta práva občanského i později, kdy společenské postavení herců působením písemnictví řeckého a většího rozkvětu umění se zlepšilo a vynikající umělci v odboru tom, jako koméd Roscius a tragéd Aesopus (za doby Ciceronovy), z přátelství osob vznešených se těšili. Jak velice oblíbení herci tehdy byli placeni, zjevno z honoráře dotčených dvou umělcův: Roscius dostával za den, kdy hrál, 1000 denárů (400 zl.) a vydělal za rok 500.000 sesterců (50.000 zl.); Aesop zanechal, ač nebyl příliš šetrným, 20,000.000 sesterců (2 milliony zl.). Vedlé honoráře dostávalo se hercům dle zásluhy od toho, jenž hry divadelní dával (curator ludorum), dobrovolných darů (corollaria, donationes), jako zlatých neb stříbrných věnců a j. RNk.