Ottův slovník naučný/Acta iudiciaria

Údaje o textu
Titulek: Acta iudiciaria
Autor: Klement Borový
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 144. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Acta iudiciaria zovou se: 1. Ve processu kanonickém i civilním spisy soudní vůbec, na př. protokoly, dobrozdání, svědectví, výměry, odvolání atp. 2. V arcidiécési pražské nazývá se tak důležitý pramen historický, jenž se nám zachoval z věku XIV.–XVI. pod názvem A. i. neb též Protocolla iudiciaria, v nichž církevní jednání soudní s osobami duchovními i světskými se vyličuje, a kteréž v ohledu historickém i topografickém mnohé vzácné zprávy poskytují, jakož i ku seznání veřejného života příslušných dob velmi napomáhají. Celkem zachovalo se 12 knih těchto akt, jež v archivu kapitoly sv.-Vítské uschovány jsou pod signaturou IV. 1.–12. a následující léta v sobě zahrnují: r. 1373–1407; 1423–1439; 1469–1561 a r. 1567. Čásť jich (rok 1392) tiskem vydal kněz Frant. Tingl v Praze. Bvý.