Ottův slovník naučný/Acrolein

Údaje o textu
Titulek: Acrolein
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 141. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Acrolein (aldehyd akrylový) jest aldehyd formuly C3H4O. Látka ta vzniká rozkladem glycerinu při vyšší teplotě, tedy i podobným rozkladem tuků, které glycerin chemicky vázaný chovají. Tekutina jak voda čirá, světlo velmi ostře lámající, kteráž vře při 52,4°C. a nad míru protivně páchne. Jsouc velmi těkavá působí okamžitě ve sliznici nosovou a v oči velmi nebezpečně, i jest práce s ní jen za výtečné ventilace pracovních místností možna. Zápach té látky pozorujeme, když lojovou svíčku zhasíme. a ona čmudí. Rn.