Ottův slovník naučný/Acrodonta

Údaje o textu
Titulek: Acrodonta
Autor: Antonín Štolc
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 141. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Acrodonta [ak-], skupina plazů se zuby na svrchní stěnu čelistní narostlými, na rozdíl od skupiny jiné, pleurodonta, u nichž zuby na vnitřní stěnu čelistní jsou přirostlé. Toto rozdělení plazů dle způsobu upevnění zubů v čelistech dochází zvláštního významu systematického u jedné čeledi ještěrů, totiž u ještěrů tlustojazyčných (crassilingues), kde tvary se zuby narostlými (agamy) náležejí veskrze světu starému (východní polokouli), tvary pak se zuby přirostlými (iguani) až na malou výjimku (gekoni) světu novému (záp. polokouli). U jiných čeledí ještěrů nelze toto zeměp. rozdělení uvésti ve shodu s morfologickým. Tak u ještěrů klanojazyčných (fissilingues) řadí se některé podčeledi světa starého (naše ještěrky) opačně ku pleurodontům a jiné světa nového ku acrodontům, v čeledi pak ještěrů kroužkovitých (Amphisbaenidae) vyskytují se dokonce rody, jako Amphisbaena, k nimž náležeí tvary starého i nového světa, vesměs však pleurodontní. Šc.