Ottův slovník naučný/Acidalius

Údaje o textu
Titulek: Acidalius
Autor: Hynek Vysoký
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 125. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Acidalius Valens (německým jménem Havekenthal), slavný kritik a básník latinský, nar. 1567 ve Wittstocku, studoval v Rostocku a Helmstädtu, po svém návratu z Italie žil ve Vratislavi a Nise, kde † 25. května 1595. Vynikl neobyčejnou znalostí literatury římské a ostrovtipem v kritice konjekturální, o čemž svědčí jeho vydání Velleia Patercula (1590, k tomu: Velleianarum lectionum liber), jeho poznámky ku Quintovi Curtiovi (1594) a po smrti A-iově od bratra jeho Christiana vydané poznámky ku Plautovi (1607), duchaplná poznamenání k Tacitovi (1607) a římským panegyrikům (1607). Mimo to sepsal řeč o pravé podstatě a nejlepší formě básně elegické a různé básně latinské. Listy A-iovy vydal jeho bratr r. 1606. Poznamenání jeho k Apuleiovi, tragikovi Senekovi, Symmachovi, Maniliovi a Terentiovi nejsou dosud otištěna. Srovn. Bursian: Geschichte der class. Philologie, str. 242–244, Allgemeine deutsche Biographie, I., str. 31–33. Vý.