Ottův slovník naučný/Achugulap

Údaje o textu
Titulek: Achugulap
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 517–518. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achugulap, podlé Mongolů první doba trvání světa, kdy lidé ctnostně žili a věk jejich dosahoval až 80.000 let; tisíc z nich vstoupilo do nebes. Hříchem, že jedli pokrm bohův (šima), zmařena byla svatost jejich, zanikla potrava jejich a lidstvo nuceno bylo oddati se orbě. Ctnost ustoupila neřestem a věk lidský klesal a klesá od té doby stále. Kr.