Údaje o textu
Titulek: Achtal
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 515. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achtal (Gajásalachtal = s dlouhýma, svislýma ušima), slavný básník arabský z 2. pol. VII. stol. po Kr., první dvorní básník Umajjovce Abd-ul-melika (r. 686). Pocházel z křesťanského kmene banú Taglib. Se Džezírem a Ferezdakem tvoří trojici slavných básníků své doby. A. však obyčejně oba předstihoval vysokým stupněm dokonalosti. O výtečnosti jeho možno souditi z toho, že, ač křesťan (kterým zůstal přes sliby jemu činěné, by k islámu přestoupil), naproti zmíněným dvěma básníkům muslimským vrch podržel a veřejně za básníka knížete věřících a největšího z básníků byl provolán. U chalífa požíval takové přízně, že bez opovědění měl k němu přístup. Opěval Umajjovce, zvláště svého pána Abd-ul-melika; hlavně však náleží mu přede všemi přednost v opěvání vína. Návodem Umajjovců psal na spojence Muhammedovy v Medíně i satiry, jimiž pronásledoval i nepřátely svého kmene a zvláště své soky básnické. Umíraje doporučoval Ferezdakovi činiti směšným Džezíra a jeho rodinu. Džezír sám uznával v tom ohledu, že je A. smělejším a trefí citelněji než on. Pro zlý svůj jazyk nenáviděn jak protivníky, tak i křesťany. Nejslavnější báseň jeho jest chvalozpěv, který vínem spit zpíval Abd-ul-melikovi. Dk.