Údaje o textu
Titulek: Achlys
Autor: Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 513. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achlys (řec.), zamlžení zorného pole, vzniklé zkalením rohovky. Peč.