Ottův slovník naučný/Achilles Tatius

Údaje o textu
Titulek: Achilles Tatius
Autor: Karel Cumpfe
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 507. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achilles Tatius z Alexandrie (v polov. V. stol. po Kr.), spisovatel řeckého románu o 8 knihách o osudech dvou milujících, Kleitofónta a Leukippy. Charakteristika osob v románu jeho jest mdlá, spojení jednotlivých částí obyčejně nahodilé; celek přeplněn sofistickými výklady, popisy uměleckých děl, líčením atd. Spisovatel vyšperkoval obyčejem tehdejší doby své dílo všelikými ozdobami umělé rhétoriky, a tato přílišná snaha po uhlazenosti zavedla jej mnohdy k nevkusu. Srov. E. Rhode: Der griechische Roman und seine Vorläufer (Lipsko 1876); z vydání pak Hercherovo: Erotici scriptores graeci. Výňatek z románu A-ea T-ia (z II. knihy hlava 7.) podán jest v českém překladě od J. Vondráčka: Věnec z anthologie řecké. str. 24–25. Cfe.