Údaje o textu
Titulek: Achery
Autor: Vojtěch Jaromír Nováček
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 505. Dostupné online.
Licence: PD old 70

d'Achery [dašrì] dom Jean Luc, učený benediktin franc. (* 1609 – † 1685). Vstoupil do benediktinského kláštera ve Vendômu, stal se r. 1635 bibliotékářem slavné knihovny benediktinské v klášteře Saint-Germain-des-Prés v Paříži, ve kterémžto postavení setrval až do smrti. U něho scházeli se učenci celé Paříže, a s nejvýtečnějšími muži své doby pilně si dopisoval. Hlavní prací jeho jest výbor pramenů dějin středověkých, do té doby neotištěných, jako usnesení koncilií, kronik, legend, listů, básní a listin, který vydán pod titulem: Veterum aliquot scriptorum, qui in bibliothecis, maxime Benedictinorum, latuerant, specilegium etc. (Pař. 1653–77 ve 13 sv.). Nk.