Ottův slovník naučný/Achelóos

Údaje o textu
Titulek: Achelóos
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 501. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achelóos, nyní Aspropotamo, největší řeka evropského Řecka, prýští se na hoře Lakmónu a prudkým tokem ubíhá horským údolím k jihu. Rozhojněn jsa na levém břehu s vodným přítokem Kampylem, z Oity příchozím, valí se úzkou debří mezi pohořími ! Panaitólikem a Thyamem do veliké nížiny aitólskoakarnánské a ústí po toku 195 km dlouhém do Iónského moře právě tam, kde se z něho odlučuje záliv korinthský. V nížině nabývá vidu značné řeky, splavné pro lodi. Ve starověku pokládány byly hlubiny jeho za sídlo boha řek Achelóa, z čehož hojné pověsti k řece se odnášely. Pšk.