Ottův slovník naučný/Achdámové

Údaje o textu
Titulek: Achdámové
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 500. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achdámové (sing. chádim, sluha), táž kasta v Jemenu jako ahl-ul-háik v jiných krajích arabských. Pod nimi jest ještě kasta šumrů. Do kasty a-mů nedostává se Arab jen rodem svým, nýbrž může do ní i klesnouti. Většinou provozují řemesla, jež beduini pokládají za ponižující, jako koželužství, hrnčířství, řeznictví; jsou též hudebníky a při slavnostech rádi Araby vydírají. Sami jsouce v opovržení, pyšní se tím, že nejsou šumry. Kř.