Ottův slovník naučný/Achazjá

Údaje o textu
Titulek: Achazjá
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 500. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Achazjá (Ochoziáš): 1) Král isráélský, syn a nástupce Achábův (897–896); zahynul po krátkém kralování pádem s okna. Jako otec jeho ctil bohy národů cizích, zvláště Baala a Belzebúba, pročež ohlásil Eliáš záhubu jeho. I. králů 22, 52 násl. a II. králů 1. Po něm nastoupil jeho bratr Jórám. – 2) A. Syn Jórámův, král júdský, rovněž ctitel cizích bohů. Podnikl s Jórámem, králem isráélským, válku proti Hazáélovi syrskému, byl však poražen a poraněn a brzy na to (885) ve vzpouře Jehuově, vyvolané prorokem Elizeem, zabit. II. králů 8, 25 násl. a 9.