Údaje o textu
Titulek: Achan
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 498. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achan z pokolení Júdova, pověstný svou krádeží zlatých a stříbrných věcí při dobytí Jerícha, pročež, když Isráélité při dobývání města Haj pro tuto krádež byli poraženi, k rozkazu Josuovu byl ukamenován. (Jos. 7.). Jrk.