Ottův slovník naučný/Achítófel

Údaje o textu
Titulek: Achítófel
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 512. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achítófel, rádce Dávidův, jehož rada byla (tak vzácná), jako kdyby se kdo se samým Bohem byl radil (II. kr. 16, 23). Při vzpouře Absalomově stal se přívržencem tohoto proti Dávidovi. Ale když Absalom jeho rady neuposlechl, tu se A. v domě svém oběsil (II. kr. 16., 17.). Jrk.