Ottův slovník naučný/Achémenidés

Údaje o textu
Titulek: Achémenidés
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 502. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Achémenidés, též Achaemenides, syn Adamastův z Ithaky, soudruh Odysseův na zpáteční jeho cestě od Tróje. Tento, prchaje před Kyklópy, zanechal A-da na Sicilii, odkudž později Aeneas jej vysvobodil. Pověst ta snad jest jen smyšlénkou básníka Vergilia. Dnl.