Ottův slovník naučný/Acetoctová kyselina

Údaje o textu
Titulek: Acetoctová kyselina
Autor: Bohuslav Raýman
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 123. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Acetoctová kyselina C2H3O.CH2.CO2H jest velmi nestálá látka, která jsouc ze solí vylučována, rychle se štěpí v aceton a kysličník uhličitý. Jakožto sůl sodnatá (bezpochyby) se nalézá v moči při úplavici cukrové. V chemické technice má veliký význam její ethylnatý esther, látka velmi reaktivná. Esther ten získáme, působíce kovovým sodíkem v absolutný ethylesther kyseliny octové. Estheru toho používají k výrobě antipyrinu. Rn.