Ottův slovník naučný/Aby

Údaje o textu
Titulek: Aby
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 106. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aby (Ἄβαι, lat. Abae), město ve vých. Fókidě, původní sídlo Abantů. V městě byl prastarý chrám Apollónův s věštírnou, požívající práva útulného. Vojsko Xerxovo chrám tento spálilo 1 byl pak jen nuzně opraven. Za druhé války svaté Thébané chrám opět spálili, načež více nebyl vystavěn. Věštírny užívalo se dále a zvláště Římané veliké jí prokazovali úcty, tak že městu a okolí udělili autonomii. Císař Hadrián vystavěl vedlé chrámu spáleného nový chrám Apollónův. Pšk.