Ottův slovník naučný/Absinthismus

Údaje o textu
Titulek: Absinthismus
Autor: Karel Chodounský
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 92. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: absinthism

Absinthismus zove se choroba vyvolaná dlouhým a nemírným požíváním absinthu. Podstatou její jest chronická otrava lihem, ale liší se od této některými zvl. příznaky, zejména křečovitými i pravdivými epileptickými záchvaty. Těmito příznaky trpí ve Francii výhradně jen pijáci absinthu, bitteru i silice pelyňkové, ve Skotsku a v Irsku pijáci alkoholů obilných. Magnan a Labord (Société de med. publ. Paris 1807) poukázali k tomu, že bouquet užívaný k zhotovování absinthu obsahuje salicylan methylnatý, kterým autorové jmenovaní u zvířat vyvolali křeče. Dále poukázati sluší k tomu, že dnes jest příprava alkoholů k vyrábění likérů používaných málo pečlivá; obsahujíť vedlé škodných přiboudlin i furfurol či alkohol furfurolový (C5H4O2), kterýž, jak pokusně zjištěno u zvířat, celý typ epileptického záchvatu vyvolati dovede. A právě i tento furfurol nalézá se ve mnohých absinthech. ch.