Ottův slovník naučný/Absalom

Údaje o textu
Titulek: Absalom
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 89. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Abšalom

Absalom (vlastně Abšálóm), třetí syn Dávidův a Maechy (Maaká), dcery kr. gešúrského Talmaje, pověstný svou krásou, ale i pýchou a mstivostí; zabiv svého bratra Amnóna, protože násilí učinil sestře jeho Támáře, utekl k dědu svému se strany matčiny, králi gešúrskému (II. kr. 13). Pobyv tu tři léta dosáhl odpuštění Dávidova, ale chtěje sám místo otce svého v Isráéli panovati, získal úlisností pro sebe lid a vzbouřiv se proti otci přinutil jej k útěku. Než v bitvě u Machanaim svedené vojsko A-ovo poraženo, a on sám uváznuv svými dlouhými vlasy na stromě, od vojevůdce Jóába byl trojím kopím proklán. (II. kr. 18.) Jrk.