Ottův slovník naučný/Abrogatio legis

Údaje o textu
Titulek: Abrogatio legis
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 86. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abrogatio legis (lat.) znamenalo v římském právu státním úplné zrušení zákona starého a nahrazení zákonem novým. (Lex prima tollitur. Ulpiani Fragmenta.) Kr.