Ottův slovník naučný/Abondio

Údaje o textu
Titulek: Abondio
Autor: Josef Svátek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 73. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abondio: 1) Alexander, výtečný malíř při dvoře císaře Rudolfa II. v Praze; * v polovici XVI. věku ve Florencii a stal se žákem Michela Angela, který jej vyučil též v bossirování barevného vosku, ve kterémžto umění stal se A. mistrem, tak že i historické obrazy a podobizny z vosku zhotovoval. Pro tuto umělost povolal jej Rudolf II. do Prahy, kde v oboru svém pracoval mnoho pro sbírky císařské. Zemřel v Praze r. 1606 a pochován v klášterním ochozu u sv. Tomáše. – 2) Alexander A. ml., syn předešlého, byl od otce svého vyučen taktéž zhotovování podobizen a obrazů z barevného vosku a setrval při dvoře Rudolfa II. až do jeho smrti, načež byl povolán od bavorského vévody Maxmiliana do Mnichova, kde zhotovil z vosku proslulý obraz večeře Páně v kapli latinské kongregace. Později vrátil se opět do Prahy, kde v nepovědomém roce i zemřel. Svk.