Údaje o textu
Titulek: Abnér
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 69. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abnér, strýc a chrabrý vojevůdce krále Saula, po jehož smrti byl hlavním podpůrcem syna Saulova Išbóšéta v boji o trůn královský proti Dávidovi. Jsa uražen od Išbóšéta podezřením, jakoby sám po koruně královské bažil, přešel do tábora Dávidova, kde však od Jóába vojevůdce a Abísaie zákeřnicky byl zavražděn. (I. král. 14, 17, 20. II. král. 3, 7 a III. král. 2, 5, 22.) Jrk.