Údaje o textu
Titulek: Abluce
Autor: Jan Ladislav Sýkora
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 68. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Abluce

Abluce (z lat. ablutio), omývka, omývání prstů po sv. přijímání při mši sv. Kněz přijav tělo a krev Páně, čistí kalich vínem a omývá nad kalichem prsty vínem a vodou, aby nezůstala částka krve Páně neb sv. hostie v kalichu neb na prstech. Omývku požije vykonav přiměřenou modlitbu. Slouží-li však s dovolením biskupovým dvě mše sv., omývá si při první mši sv. pouze prsty nad nádobkou zvláště k tomu připravenou a přijímá omývku teprv při druhé mši sv., aby mohl též při 2. mši sv. lačen tělo a krev Páně přijímati. (O hodu B. vánočním, kde slouží tři mše sv., činí omývku poprvé i podruhé nad nádobkou a požívá jí až při třetí mši sv.) Sa.