Údaje o textu
Titulek: Aberli
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 55. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aberli Johann Lud., švýcarský malíř krajin (* 1723 — † 1786), vzdělával se ve svém rodišti Winterthuru u krajináře Felixe Meyera, pak od r. 1741 v Berně u J. Grimma, po jehož smrti sám řídil školu malířskou. Maloval mnoho podobizen, ale vlastním jeho polem bylo krajinářství, v němž vytvořil mnoho prací olejovými barvami, vynikajících jak originálností, tak i technickým provedením. Z nich nejčelnější jest Letní jitro; pohled s ostrova na jezeře Thunském ve velkovév. galerii výmarské (z r. 1779). Po studijní cestě pařížské (r. 1759) reprodukoval rytiny svých švýcarských krajin, z nichž zvláště pěkny jsou pohledy na zámek Vimnis a okolí, na Yverdun, Jezero brienské a na Muri poblíž Bernu. Tyto rytiny akvarelové byly velmi oblíbeny a hledány, tak že i jiní malíři, jako N. König, Biedermann atd. obrali si rodné Švýcarsko za předmět svých maleb a A.-ho napodobili. A. může pokládán býti za zakladatele uměleckého průmyslu s kolorovanými krajinami a kroji švýcarskými.