Údaje o textu
Titulek: Abel
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 46. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abel (vl. Abél), jméno místní, značící v hebrejštině vůbec pastvinu, nivu a jest zároveň ve spojení s jinými slovy jménem několika míst: 1) A.-Bét-Maaká, město v pokolení Naftálí, bezpochyby totožné s dnešní osadou Ábil nebo Ebil, sev. od jezera Meromského; 2) A. Kerámím v krajině zájordánské. kde Jefte porazil Medianity; 3) A. Mechólá v pokolení Issacharově (Jishár), kde Gideón zvítězil nad Madianity (soudc. 7, 23) a kde se narodil prorok Eliseus (III. král. 19, 16); 4) A.-Haššittím, poslední stanice Židů na cestě do země zaslíbené, odkud Josúa vyslal vyzvědače do Jericha. (Jos. 2, 1.) Jrk.