Ottův slovník naučný/Abeille

Údaje o textu
Titulek: Abeille
Autor: Ladislav Dolanský, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 46. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abeille [abéj]: 1) Gaspard, abbé de la Merci, básník franc. (* 1648 – † 1718), vynikal více jako dvořan vtipným hovorem než básnickým nadáním. R. 1704 zvolen byl za člena Akademie. Jeho tragédie jsou zapomenuty, z veseloher vyniká vtipem a dramatickou živostí veselohra Crispin bel esprit.

2) Johann Chr. Ludw. A. * 20. ún. 1761 v Baireuthu, kde otec jeho byl úřadníkem. Když mu bylo 11 let, byl poslán do Stutgartu, kde učil se hudbě u Sämanna a Boroniho. 1782 stal se komorním hudebníkem vévody Karla Würtemberského, 1802 po Zumsteegovi koncertním mistrem a později dvorním varhaníkem. Zemřel roku 1832. Složil operu Amor und Psyche ve 4 aktech (klavírní výtah vyšel v Augsburgu 1801) a operettu Peter und Aennchen (1810). Pro klavír vydal 5 sonat, fantasii, dva koncerty, polonaisu a valčík ve formě ronda. Ze čtyř sbírek jeho písní vyšel 1790 výběr v Stuttgartě. Mimo to vydal kantátu na Popeleční středu a velké trio pro klavír, housle a cello. »Bibliothèque nationale« v Paříži chová rukopis jeho »Miserere« pro velký sbor, sola a orchestr. Dý.