Údaje o textu
Titulek: Abbúb
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 32. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abbúb, abbúbá (slovo aram.), hudební nástroj, jehož užíváno při slavnostech náboženských (hebr. úgáb); flétna pastýřská, píšťala, jež zhotovovala se z rákosu nebo z kovu (mědi, železa). Hlas její přirovnává se ku hlasu lkajících. Od slova toho odvozují se lat. ambubajae (Hor. Sat. I. 2. ambubajarum collégia), jež byly ženy potulné, živící se hrou na píšťalu a-u. Dk.