Údaje o textu
Titulek: Abbár
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 24. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Ibn al-Abbár

Ibn-ul-Abbár z Valencie, literární historik arabský. Pro svoje vědomosti v historii a literatuře, grammatice a právu, jakož i zběhlost ve stilistice a rhétorice zastával důležitý úřad sekretáře u guvernérů valencijských a později, když Valencie dobyto a on do Túnisu se přistěhoval, u dvora túnisského, kde za Mustansira až na vezíra postoupil. Avšak osočen byv z účastenství ve zpouře zamýšlené, jež básní u něho nalezenou bylo prý dosvědčeno, zavražděn jest r. 1260 z rozkazu vladařova. Napsal biografii knížat a vážených osob Španělska a severní Afriky, již básnili, s ukázkami jich básní pod názvem Hullat ussijára pallium auro praetextum (sr. Docy Notices sur quelques mss arab. pag. 29), jakož i dodatky k historii imámů (= předních učenců) španělských od jednoho z nejlepších historiků Španělska Baškuála ( †1172): Donum de historia imamorum Hispaniae (jež sama byla pokračováním podobného spisu Ibnul-Faradího † 1013: Historia Andalusiae a Historia poëtarum Andalusiae) pod titulem: Supplementum doni (3 díly). Konečně Lexicon s. Bibliotheca Arabico-Hispana (do r. 1252) vydáno v Madridě 1886 (F. Codera et Zaydin: Aben al-Abbar. Almôcham Matriti 1886). Činnosti jeho sekretářské náleží spis Restitutio gratiae secretariorium, o sekretářích, kteří v nemilost upadli a jimž milosti se dostalo, když sám pro neposlušnost svoji v úřadě písařském v nemilost upadnuv čekal trestu, avšak spisem svým jej odvrátil, a j. Dk.