Ottův slovník naučný/Abangové

Údaje o textu
Titulek: Abangové
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 18. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abangové, kmen afric., podrobený od Ňamňamů zároveň s kmeny jinými, s nimiž tvoří mezi podmaniteli třídu pracující. Liší se od svých ňamňamských pánů jazykem i obyčeji. Kř.