Ottův slovník naučný/Abakové

Údaje o textu
Titulek: Abakové
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 15. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abakové, národ černošský, dříve snad četný, jehož pouhý zbytek dnes s několika jinými žije porůznu mezi Mittuy na horním Nilu. Kř.