Ottův slovník naučný/Abaddón

Údaje o textu
Titulek: Abaddón
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 13. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Abaddon

Abaddón (hebr. zničení, zkáza, propast). v knihách Star. Zák. značí často místo zkázy jako říši, v níž se zdržují zemřelí, odpovídajíc tudíž hebr. slovu Šeól (v. t.); v N. Z. značí A. (jako Ἀβαδδών personifikace knížete Orku) anděla zhouby, pročež i slovem Ἀπολλύων (zhoubce) se překládá (Zjevení sv. Jana 9, 11.). Jrk.