Ottův slovník naučný/Abígail

Údaje o textu
Titulek: Abígail
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 63. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abígail: 1) Žena bohatého Nábála, jež Dávidovi před Saulem prchajícímu potravy poskytla, ač mu ji Nábál odepřel, začež ji Dávid po smrti tohoto za manželku pojal a syna Chileába s ní zplodil. (I. kr. 25. II. kr. 3, 3.) – 2) Sestra Dávidova (I. Par. 2, 16). Jrk.