Údaje o textu
Titulek: Abíb
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 60. Dostupné online. Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Nisan
Související články ve Wikipedii:
Nisan

Abíb, hebr. klas, jméno měsíce později nisán zvaného, prvého měsíce hebrejského dle ustanovení Mojžíšova, jenž počínal novoluním březnovým a označen jménem tím jako měsíc klasový, poněvadž v dobu tu ječmen metal. V měsíci tom vyvedl Bůh syny Israelovy z Egypta i slavena v něm slavnost beránka velikonočního. Odpovídá našemu březnu–dubnu. Dk.