Ottův slovník naučný/Abábdové

Údaje o textu
Titulek: Abábdové
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 12. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abábdové (Abábidä, sing. Abbádí), pastýřský národ v horním Egyptě a dolní Nubii, jejž čítají jedni k Bedžům (R. Hartmann), jiní za samostatný kmen ethiopský pokládají. V skutku však jsou středem mezi Berabry a Bišariny. S prvými mají společný kroj a mravy, pokládají se však za ušlechtilejší. Již Ptolemaios je uvádí v nynějších sídlech pod názvem Zabadaiův, sami však rádi se chlubí původem arabským od doby, kdy stali se muhammedány. Jsou pleti temné, vlasů černých, ale kadeřavých (ne vlnitých). Známi jsou jako ochránci karavan na poušti nubické. Jejich šeichové jsou pány neobmezenými. Počítá se jich (Russegger) na 40.000 duší. Kr.