Ottův slovník naučný/A la suite

Údaje o textu
Titulek: A la suite
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 686. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

A la suite [alasuìt], franc., z lat. sequi, následovati. důstojník v průvodu velitelově, přidělený k jeho službám, pobočník, na př. na Rusi a j., též generálové à. l. s., přikázaní k službě panovníkově.