Ottův slovník naučný/A dato

Údaje o textu
Titulek: A dato
Autor: Emil Herrmann
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 182–183. Dostupné online.
Licence: PD old 70

A dato: 1) Viz Datum. – 2) A d., tolik co ode dne vydání (listiny), ode dnešního dne. Slovy těmi naznačuje se ve směnkářství lhůta ku placení, počínající dnem, kdy směnky jsou vydány. Na př.: Za tři měsíce a d. (čili ode dneška, totiž ode dne vydání směnky) zaplaťte (zaplatím)... Byla-li tedy směnka vydána dne 15. února, a je-li v ní doba splatnosti ustanovena »za tři měsíce ode dneška«, a d., dospěje směnka ku placení dne 15. května. –nn.