Ottův slovník naučný/Ažušak

Údaje o textu
Titulek: Ažušak
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Druhý díl. Praha : J. Otto, 1889. S. 1141. Dostupné online
Licence: PD anon 70

Ažušak n. Ažulunač, ochranná modla Kamčadalů, mající podobu sloupku s hlavou lidskou. Kamčadalové pokládají ji za ochránkyni proti lesním duchům.